Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2019/2020

Tahun Akademik
Semester
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-07:01 FUSAP-402 Kuliah Kerja Nyata A Tim Pengabdian Masyarakat
(00010101 000011 0 002)
2 07:02-07:03 FUSAP-404 Kuliah Kerja Nyata A Tim Pengabdian Masyarakat
(00010101 000011 0 002)
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FUSAP-201 Qira`atul Kutub B Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
2 07:00-08:40 FUSAP-307 Ilmu Ma'anil Qur`an A Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
3 07:00-08:40 FUSAP-404 Bahasa Inggris A Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
4 07:00-08:40 FUSAP-405 Pengantar Linguistik dan Filologi B Achmad Yafik Mursyid, M.A.
(19900309 201903 1 004)
5 07:00-08:40 FUSAP-406 Kewarganegaraan C Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
6 07:00-08:40 FUSAP-408#KAM Living al-Qur`an (al-Qur`an dan Sosial Budaya) A Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
7 08:50-10:30 FUSAP-201 Qira`atul Kutub C Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
8 08:50-10:30 FUSAP-301 Tarikh Al-Qur'an A Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
9 08:50-10:30 FUSAP-307 Ilmu Ma'anil Qur`an B Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
10 08:50-10:30 FUSAP-404 Bahasa Inggris B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
11 08:50-10:30 FUSAP-405 Pengantar Linguistik dan Filologi C Achmad Yafik Mursyid, M.A.
(19900309 201903 1 004)
12 08:50-10:30 FUSAP-406 Kewarganegaraan A Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
13 08:50-10:30 FUSAP-408 Seminar Proposal Skripsi A Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
14 10:40-12:20 FUSAP-201 Qira`atul Kutub A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
15 10:40-12:20 FUSAP-307 Ilmu Ma'anil Qur`an C Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
16 10:40-12:20 FUSAP-309#SEL Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir A Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
17 10:40-12:20 FUSAP-404 Bahasa Inggris C Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
18 10:40-12:20 FUSAP-405 Pengantar Linguistik dan Filologi A Achmad Yafik Mursyid, M.A.
(19900309 201903 1 004)
19 10:40-12:20 FUSAP-406 Kewarganegaraan B Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
20 12:30-14:10 FUSAP-307 Al-Qur'an dan Sosial Budaya B Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
21 12:30-14:10 FUSAP-401 Semantik Al-Qur`an B Fadhli Lukman, M.A.
(19900617 000000 1 301)
22 12:30-14:10 FUSAP-402 Seminar Proposal Skripsi B Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
23 12:30-14:10 FUSAP-403#SEL Living al-Qur`an (al-Qur`an dan Sosial Budaya) C Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
24 12:30-14:10 FUSAP-408 Ulumul Qur`an I (Sej. Perkembangan UQ) B Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
25 14:20-16:00 FUSAP-309 Reading Text A Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
26 14:20-16:00 FUSAP-401 Semantik Al-Qur`an C Fadhli Lukman, M.A.
(19900617 000000 1 301)
27 14:20-16:00 FUSAP-402 Seminar Proposal Skripsi C Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
28 14:20-16:00 FUSAP-403#KAM Studi Kitab Tafsir Klasik-Tengah B Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
29 14:20-16:00 FUSAP-405 Hadis Ahkam B Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
30 14:20-16:00 FUSAP-406 Hadis Tafsir al-Qur`an A Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
31 14:20-16:00 FUSAP-408#KAM Living al-Qur`an (al-Qur`an dan Sosial Budaya) B Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
32 16:10-17:50 FUSAP-301 Hadis dan Sosial Budaya A Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FUSAP-404 Sejarah Agama-agama B Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
2 07:00-08:40 FUSAP-406 Hadis Aqidah-Akhlak A Asrul, M.Hum.
(19850809 201903 1 007)
3 07:00-09:30 FUSAP-306 Sirah Nabawiyyah A Dr. Mahbub Ghozali
(19870414 201903 1 008)
4 07:00-09:30 FUSAP-307 Tarikh al-Qur`an B Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
5 07:00-09:30 FUSAP-309 Ilmu Qira`at C Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
(19810831 000000 1 301)
6 08:50-10:30 FUSAP-404 Sejarah Agama-agama C Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
7 08:50-10:30 FUSAP-405 Ulumul Qur`an I (Sej. Perkembangan UQ) A Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
8 08:50-10:30 FUSAP-406 Hadis Aqidah-Akhlak B Asrul, M.Hum.
(19850809 201903 1 007)
9 08:50-10:30 FUSAP-408 Metode Tafsir Kontekstual A Achmad Yafik Mursyid, M.A.
(19900309 201903 1 004)
10 09:45-12:15 FUSAP-306 Sirah Nabawiyyah B Dr. Mahbub Ghozali
(19870414 201903 1 008)
11 09:45-12:15 FUSAP-307 Tarikh al-Qur`an C Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
12 09:45-12:15 FUSAP-309 Ilmu Qira`at A Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
13 10:40-12:20 FUSAP-406 Hadis Aqidah-Akhlak C Asrul, M.Hum.
(19850809 201903 1 007)
14 12:30-14:10 FUSAP-201 Sejarah Agama-agama A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
15 12:30-14:10 FUSAP-404#KAM Pemikiran Tafsir Nusantara A Dr. Mahbub Ghozali
(19870414 201903 1 008)
16 12:30-14:10 FUSAP-405#KAM Pemikiran Tafsir Nusantara B Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
17 12:30-14:10 FUSAP-406#KAM Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir C Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
18 12:30-15:00 FUSAP-306 Sirah Nabawiyyah C Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
19 12:30-15:00 FUSAP-307 Tarikh al-Qur`an A Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
20 12:30-15:00 FUSAP-309 Ilmu Qira`at B Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
(19810831 000000 1 301)
21 14:20-16:00 FUSAP-403 Ilmu Tajwid C Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
22 14:20-16:00 FUSAP-404 Pemikiran Hadis di Indonesia A Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
23 16:40-18:20 FUSAP-410#RAB Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir B Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
24 18:25-20:05 FUSAP-309 Ulumul Hadis I A Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FUSAP-101 Pemikiran Hadis Orientalis B Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
2 07:00-08:40 FUSAP-201 Tafsir Ayat Kealaman B Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
3 07:00-08:40 FUSAP-404 Logika A Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
4 07:00-08:40 FUSAP-406 Tafsir-Hadis Tematik C Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
5 07:00-08:40 FUSAP-408 Hermeneutika al-Qur`an A Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
6 08:50-10:30 FUSAP-201 Tafsir Ayat Kealaman C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
7 08:50-10:30 FUSAP-402#KAM Pemikiran Tafsir Nusantara C Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
8 08:50-10:30 FUSAP-404 Logika B Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
9 08:50-10:30 FUSAP-405 Pemikiran Tafsir Kontemporer A Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
10 08:50-10:30 FUSAP-406 Tafsir-Hadis Tematik A Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
11 08:50-10:30 FUSAP-408 Metode Syarah Hadis A Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
12 10:40-12:20 FUSAP-201 Tafsir Ayat Kealaman A Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
13 10:40-12:20 FUSAP-401 Ilmu Ma'anil Qur'an A Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
14 10:40-12:20 FUSAP-404 Logika C Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
15 10:40-12:20 FUSAP-406 Tafsir-Hadis Tematik B Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
16 12:30-14:10 FUSAP-405#KAM Tahfiz Al-Qur'an B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
17 12:30-14:10 FUSAP-406 Tahfidz al-Qur`an II A Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
18 14:20-16:00 FUSAP-401 Tafsir Ayat Ahkam B Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
19 14:20-16:00 FUSAP-403 Hadis Tafsir al-Qur`an B Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
20 14:20-16:00 FUSAP-406#KAM Studi Kitab Hadis Primer B Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
21 16:10-17:50 FUSAP-409 Ilmu Tajwid dan Qira'at A Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
(19810831 000000 1 301)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FUSAP-307#JUM Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir B Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
2 07:00-08:40 FUSAP-401 Ilmu Tajwid A Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
3 07:00-08:40 FUSAP-405 Tafsir Ayat Ibadah B Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
4 08:50-10:30 FUSAP-408 Semantik Al-Qur`an A Fadhli Lukman, M.A.
(19900617 000000 1 301)
5 10:40-12:20 FUSAP-307 Pemikiran Tafsir Orientalis B Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
6 12:30-14:10 FUSAP-404 Ulumul Qur`an I (Sej. Perkembangan UQ) C Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
7 12:30-14:10 FUSAP-405 Tafsir Ayat Ibadah A Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
8 12:30-14:10 FUSAP-406 Isu-Isu Aktual dalam Studi Hadis B Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
9 14:20-16:00 FUSAP-201 Sejarah Agama-agama A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
10 14:20-16:00 FUSAP-401 Ilmu Tajwid B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
11 14:20-16:00 FUSAP-404 Al-Qur`an, Hadis dan Gender A Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
12 14:20-16:00 FUSAP-405 Tafsir Ayat Ibadah C Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
13 14:20-16:00 FUSAP-406 Tafsir Ayat Kisah B Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
14 17:50-19:30 FUSAP-301 Ulumul Qur'an I A Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FUSAP-309 Balaghah al-Qur`an A Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
2 07:00-08:40 FUSAP-404 Studi Kitab Tafsir Era Pertengahan A Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
3 07:00-08:40 FUSAP-405 Tafsir Ayat-Sosial Kemasyarakatan B Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
4 07:00-08:40 FUSAP-406 Ulumul Qur`an III (Qawaid al-Tafsir) C Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
5 08:50-10:30 FUSAP-201 Qira'atul Kutub A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
6 08:50-10:30 FUSAP-309 Balaghah al-Qur`an C Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
7 08:50-10:30 FUSAP-401 Tafsir Ayat Kisah A Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
8 08:50-10:30 FUSAP-404 Studi Kitab Tafsir Era Pertengahan B Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
9 08:50-10:30 FUSAP-405 Tafsir Ayat-Sosial Kemasyarakatan C Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
10 08:50-10:30 FUSAP-406 Ulumul Qur`an III (Qawaid al-Tafsir) A Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
11 13:00-14:40 FUSAP-306 Balaghah al-Qur`an B Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
12 13:00-14:40 FUSAP-401 Kewarganegaraan A Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.
(19840420 201903 1 012)
13 13:00-14:40 FUSAP-404 Studi Kitab Tafsir Era Pertengahan C Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
14 13:00-14:40 FUSAP-405 Tafsir Ayat-Sosial Kemasyarakatan A Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
15 13:00-14:40 FUSAP-406 Ulumul Qur`an III (Qawaid al-Tafsir) B Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
16 14:50-16:30 FUSAP-307 Balaghah Al-Qur'an A Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-07:00 FUSAP-101 Tugas Akhir/Skripsi N Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
2 07:00-07:00 FUSAP-101 Tugas Akhir/Skripsi H Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
3 07:00-07:00 FUSAP-101 Tugas Akhir/Skripsi M Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
4 07:00-07:00 FUSAP-101 Tugas Akhir/Skripsi L Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
5 07:00-07:00 FUSAP-306 Tugas Akhir/Skripsi J Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
6 07:00-07:00 FUSAP-308 Tugas Akhir/Skripsi K Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
7 07:00-07:00 FUSAP-311 Tugas Akhir/Skripsi I Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
8 07:00-07:01 FUSAP-404 Skripsi A Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
9 07:01-07:01 FUSAP-101 Tugas Akhir/Skripsi F Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
10 07:02-07:03 FUSAP-404 Skripsi B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
11 07:04-07:05 FUSAP-404 Skripsi C Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
12 07:06-07:07 FUSAP-404 Skripsi D Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
13 07:08-07:09 FUSAP-404 Skripsi E Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
14 07:10-07:10 FUSAP-101 Tugas Akhir/Skripsi G Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
15 07:10-07:11 FUSAP-404 Skripsi F Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
16 07:12-07:13 FUSAP-404 Skripsi G Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
17 07:14-07:15 FUSAP-404 Skripsi H Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
18 07:16-07:17 FUSAP-404 Skripsi I Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
19 07:18-07:19 FUSAP-404 Skripsi J Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
20 07:20-07:21 FUSAP-404 Skripsi K Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
21 07:22-07:23 FUSAP-404 Skripsi L Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
22 07:24-07:25 FUSAP-404 Skripsi M Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
23 07:26-07:27 FUSAP-404 Skripsi N Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
24 07:28-07:29 FUSAP-404 Skripsi O Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
25 07:30-07:31 FUSAP-404 Skripsi P Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
26 07:32-07:33 FUSAP-404 Skripsi Q Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
27 07:34-07:35 FUSAP-404 Skripsi R Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
28 07:36-07:37 FUSAP-404 Skripsi S Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
29 07:38-07:39 FUSAP-404 Skripsi T Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
30 07:40-07:41 FUSAP-404 Skripsi U Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
31 07:42-07:43 FUSAP-404 Skripsi V Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
32 07:44-07:45 FUSAP-404 Skripsi W Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
33 07:46-07:47 FUSAP-404 Skripsi X Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
34 07:48-07:49 FUSAP-404 Skripsi Y Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
35 07:50-07:51 FUSAP-404 Skripsi Z Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
36 07:52-07:53 FUSAP-404 Skripsi A1 Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
37 07:54-07:55 FUSAP-404 Tugas Akhir/Skripsi A Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
38 07:56-07:57 FUSAP-404 Tugas Akhir/Skripsi B Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
39 07:58-07:59 FUSAP-404 Tugas Akhir/Skripsi C Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
40 08:00-08:01 FUSAP-404 Tugas Akhir/Skripsi D Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
41 08:02-08:03 FUSAP-404 Tugas Akhir/Skripsi E Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)